Ege Bölgesi

Manisa’da Gezilecek Yerler (Manisa Gezi Rehberi)

Manisa, Manisa Gezilecek yerler, Gezilecek yerler Manisa, Manisa'da gezilecek yerler, Manisa gezi rehberi, Gezi rehberi Manisa

Ege Bölgesi sınırları içerisinde en büyük ikinci il olarak kabul edilen, antik çağlar itibari ile yerleşim yeri olarak bilinen, tarihsel sürekliliği içerisinde birçok uygarlığa başkentlik yapmış, Osmanlı Dönemi içerisinde birçok şehzadenin yetiştiği bir Şehzadeler olan Manisa içerisinde, coğrafi özelliklerinin sağladığı doğal güzellikler sunan alanları ve antik dönemden ve Roma dönemlerinden kalma tarihi kalıntıların yanısıra Osmanlı döneminden kalma eserleri ile de ziyaretçilerine gezilecek birçok alternatif sunmaktadır. Öyleyse gezinizi yapmadan önce sizlere mutlaka okumanızı tavsiye ettiğimiz “Manisa Gezilecek Yerler” listemizi paylaşalım…

Manisa’da Gezilecek Yerler

Aigai Antik KentiAigai Antik Kenti, Manisa Aigai Antik Kenti, Aigai Antik Kenti Manisa

Herodot tarafından bahsedilen Batı Anadolu içerisinde 12 Aiol kentinden birisi olan, Nemrut Kale olarak da bilinen Aigai Antik KentiManisa’ya yaklaşık 49 km mesafede bulunmaktadır. Tarihi M. Ö. 8. Yüzyıla kadarr uzanan ve M. S. 17 yılı içerisinde gerçekleşen deprem sırasında büyük oranda hasar gören ve onarılan Antik Kentin, Hellenistik dönem içerisinde önemli bir ticari merkez olduğu bilinmesine rağmen antik kent içerisinde ciddi bir kazı çalışması yapılmamıştır. Üzerine kurulduğu arazinin özelliklerine göre inşa edilen kent surları içerisinde, üç katlı agora ve bu yapıyı taşıyan duvarlar, meclis binası, teras duvarlı stadyum, tiyatro ve Demeter Tapınağı gibi kalıntılar bulunmaktadır.


Tepe Mezarlığı Ören Yeri

Tarihsel geçmişi erken bronz çağına dayanan ve Akhisar ilçesi içerisinde bulunan Antik Thyateira Kenti, antik çağ içerisinde, önemli dokumacılık merkezlerinden birisi olarak kabul edilirken bölgenin bir diğer önemi ise; bölge içerisinde bulunan belli başlı merkezlere ulaşımı sağlayan yolların kesiştiği bir noktada bulunması nedeniyle, askeri ve ticari açıdan da önemli bir kavşak oluşturması olarak gösterilmektedir. Günümüzde, halk arasında “Tepe Mezarlığı” olarak bilinen semt içerisinde yapılan kazılarda, Roma dönemine ait sütunlu bir cadde, çeşitli mimari parçalar ve sikkeler gibi kalıntılar bulunmuştur ki bunları içerisinde en önemli, Hıristiyanlık tarihinin ilk dönemlerinde yapıldığı bilinen ve Ege Bölgesi içerisinde bulunan yedi kiliseden birisi olan Thyateira Kilisesi’dir.


Saittai (Sidas) Antik Kenti

Manisa’nın Demirci ilçesinin İcikler Köyü’ne 5 km mesafede bulunan Antik Kent, günümüze kadar herhangi bir kazı çalışmaması yapılmamış olmasına rağmen toprak üzerindeki mimari parçaları nedeniyle bölgenin önemli bir kent olduğu ve Roma dönemi itibari ile inşa edildiği anlaşılmaktadır.


Julia Gordos

Günümüzde, Gördes ilçesinin bulunduğu eski yerleşim yerinin altında kalan Julia Gordos Antik Kenti içerisinde yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bulgulara göre bölge, Seleukhos, Bergama ve Roma egemenliği döneminde aktif bir şekilde kullanılmıştır ve geç antik dönem içerisinde, psikoposluk merkezi haline gelmiştir.


Sardes Antik Kenti

5000 yıllık tarihi süresince, Roma ve Bizans gibi dönemler içerisinde, çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış olan Sart Kasabası içerisinde bulunan Sardes Antik Kenti, tarihsel süreç içerisinde, devlet güvenceli ilk paraayı basan Lidya Devleti’ne başkentlik yapmıştır ki bu dönem içerisinde kent, tarım, hayvancılık, ticaret ve altın madenciliği nedeniyle zengin bir kent halini almıştır. M. Ö. 7. Yüzyıl içerisinde başlayan ve 14 yüzyıl süren Bizans dönemi içerisinde kent, ulaşım, idari ve ticari anlamda önem arz etmesinin yanısıra Sardes, İncil’in Vahiy bölümünde, Anadolu’da bulunan yedi kiliseden biri olarak anılması ve Hristiyanlığın batıya yayılmasında önemli rol oynaması nedeniyle dini bakımdan da ayrı bir öneme sahiptir.


Hamam – Gimnazyum Kompleksi

İzmir – Ankara yolu üzerinde yer alan bina, Roma İmparatoru Septimius Severus, eşi Julia Donna ve çocukları Caracalla ve Geta’ya adanmıştır ki binanın giriş avlusu olarak kullanılan salondaki sütunların birinde bulunan kitabe, bu durumu kanıtlayan en önemli bulgu olarak kabul edilmektedir.


Sinagog

Hamam-gimnazyum kompleksine ait olan büyük salonlardan birisinin, geç Roma döneminde kentin Musevi cemaatine verilerek sinagog haline getirilmesi ile meydana gelmiştir ki içerisinde bulunan İbranice kitabe nedeniyle binanın, İmparator Lucius Verus tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir.


Artemis Mabedi

Sart Çayı vadisi üzerinde bulunan ve İon tarzındaki en büyük mabetlerden birisi olarak kabul edilen Artemis Mabedi’nin ilk zamanlarında, sadece Artemis’e ibadet için kullanılmış olmakla birlikte sonraki zamanlarında, tapınağın doğu kısmı Zeus ve batı kısmı Artemis’e ibadet için ayrılmıştır.


Manisa Kalesi

Manisa’nın güneyinde kalan Spil Dağı’nın kuzey yamaçları üzerinde kalıntıları bulunan kale, iç kale ve dış kale olarak iki farklı bölümden oluşmaktadır. 13. Yüzyıl başlarında yapıldığı tahmin edilen kale, Bizans mimarisinin genel özellikleri olarak kabul edilen tuğla hatıllı moloz taş örgü tekniği ile yapılmıştır. 7 farklı kapısı ve içerisinde 13 tane kulesi bulunan dış kale, toplam 4.5 km’lik bir uzunluğa sahip olmakla birlikte beşgen bir plana sahip olması nedeniyle “Sandık Kale” olarak da adlandırılan İç Kale’nin surları ise; 7 adet kule ile ayrılmıştır ve güney tarafında bulunan dar bir kapı üzerinden girişi sağlanmıştır.


Yoğurtçu Kalesi

Manisa’nın merkezine 20 km mesafede bulanan ve Uzunburun Köyü yakınlarında, Gediz Vadisi’ne hakim bir konumda yer alan kalenin kuzey cephesinde, kayalıklar üzerine kurulmuş ve doğu,batı ve göney doğrultusunda dış surlar ile çevrelenmiş bir iç kale bulunmaktadır. Günümüzde kadar hiçbir kazı çalışması yapılmamış olan kalenin içerisinde bulunan iç kale bölümünün mekanlarının büyük bir kısmı yıkılmaya yüz tutmuş durumdadır.


Alaşehir (Philadelphia) Kilisesi

İnanç turizmi açısından oldukça önemli olan ve İncil’de kendilerine mesaj gönderilmiş olan Yedi Kilise (Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicia ve Ephesus), Hristiyanlığın ilk kiliselerinden iki tanesi olarak kabul edilen 7 kilise içerisinde Manisa’da bulanan Sardes, Philadelphia ve Thyatira kiliseleri, inanç turizmi açısısndan önem arz etmeleri nedeniyle ziyaret edilebilecek yerler arasında yer almaktadır.


Lidya Kral Mezarları

Salihli- Akhisar yolunun güneyinde ve Gediz Ovasının kenarından bulana Lidya Kral Mezarları, 90 civarında tümülüsü içermektedir ki bunların içerisinde en büyükleri olarak bilinen Kral Alyattes ve Kral Gyges’e ait olanlar, en dikkat çeken iki tümülüs olarak kabul edilmektedir.

Manisa’da Camiler

Bunlara ek olarak, bölge içerisinde bulunan ve tarihi değer taşımaları nedeniyle ziyaret edilebilecek camiler ve kiliseler bulunmaktadır ki ismen belirtmek gerekirse; Spil dağının kuzeyinde bulunan ve medrese, türbe ile bir hamadan oluşan Ulu Camii ve Külliyesi, 1474 yılında Fatih Sultan Mehmet’in azatlı kölesi Çeşnigir Sinan tarafından yaptırılan, dikdörtgen plana sahip ve kesme taştan yapılmış olan Çeşnigir Camii, 1484 yılında İvaz Paşa tarafından yaptırılan ve Karaköy semti içerisinde bulunan İvaz Paşa Camii, 1490 yılında II. Bayezid’ın eşi Hüsn-i Şah Sultan tarafından yaptırılan ve medrese, imarethane ve sübyan mektebinden meydana gelen Hatuniye Camii ve Külliyesi bunların başında gelir.

16. Yüzyılın en önemli mimari örnekleri arasında sayılan ve kesme taş ve tuğladan sade bir dizayn ile yapılmış olan Sultan Camii ve Külliyesi, 16.yüzyıl içerisinde, Manisa Alaybeyi olan Ferhat Ağa ve eşi Dilşikar Hatun tarafından yaptırılan ve Külliye cami, imaret, sübyan mektebi ile çifte hamamdan oluşan Dilşikar Hatun Camii ve Külliyesi, 1469 yılında Sarı Ahmet Paşa tarafından yaptırıla ve iki farklı namazgaha sahip olan Paşa Camii ve Hamamı görülmeye değerdir.

Alaşehir fatihlerinden olduğu bilinen Mahmut Fakih oğlu Şeyh Sinan tarafından yaptırılan ve çok kubbeli yapısı olan Şeyh Sinan Camii, Ege Bölgesi içerisinde Hıristiyanlığın ilk çağlarına ait yedi kiliseden biri olarak bilinen St. Jean Kilisesi, Osmanlı Sultanlarından III. Murat’ın oğlu Şehzade Mehmet’in Dadısı ve sütannesi Halime Hatun adına Gölmarmara’da yaptırmış olduğu ve külliye, cami, medrese ile imaretten oluşan Halime Hatun Camii ve Külliyesi de mutlaka görülmelidir.

15. yüzyıl sonlarında, Saruhanoğulları’ndan Hoca Seyfettin Bey tarafından yaptırılan ve Selçuklu mimari tarzında bir yapıya sahip olan Kurşunlu Camii, İbrahim Çelebi Camii, Lala Paşa tarafından yaptırılan, kare plana sahip ve tek kubbeli Lala Paşa Camii, Anafartalar Mahallesinde bulunan,dikdörtgen plana sahip Derviş Ali Camii, Alaybeyi Ferhat Ağa tarafından yaptırılan Alaybey Camii, Sarabat Camii, Hüsrev Ağa Camii, Akhisar Ulu Camii ve Soma Darkale Minareli Camii şeklinde sıralanabilir.

Yorum yap